ปิดฉาก “มอปลาย่าง” ลงด้วยดี

ที่มาของปัญหา “มอปลาย่าง”

     ปัญหาการบุกรุก "ที่ดินราชพัสดุ" เพื่อประกอบกิจการร้านอาหารบริเวณอ่างเก็บน้ำลำตะคอง หรือ "มอปลาย่าง" พื้นที่ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง ช่วงระหว่างอำเภอปากช่อง-อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เป็นปัญหายืดเยื้อมากว่า 20 ปี หลังกรมชลประทานฟ้องผู้บุกรุกต่อศาลจังหวัดนครราชสีมาเมื่อปี 2545 จนศาลพิพากษาให้ผู้บุกรุกออกจากพื้นที่แล้ว ปี 2546 แต่ไม่มีความคืบหน้า ก่อนที่กรมชลประทานจะคืนพื้นที่ให้กรมธนารักษ์ แต่ยังคงพบปัญหาการสร้างร้านอาหารจนถึงปัจจุบัน

     กระทั่งเมื่อเดือนกันยายน 2557 ที่ผ่านมาองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่นจังหวัดนครราชสีมา ได้ยื่นหนังสือผ่านกองทัพภาคที่ 2 เพื่อส่งเรื่องต่อให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยขอให้ตรวจสอบการทำสัญญาเช่าที่    ราชพัสดุของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา เพื่อทวงคืนที่ดินที่มีผู้บุกรุก


ปัญหาของมอปลาย่างต่อสาธารณชน

     การบุกรุกอย่างไม่สิ้นสุด  เกิดผู้ประกอบการรายใหม่ขึ้นเรื่อย ๆ  อีกทั้งผู้บุกรุกทำให้เกิดมลพิษทางธรรมชาติ มีการทิ้งสิ่งปฏิกูลลงลำน้ำลำตะคอง ซึ่งเป็นลำน้ำสายหลักของชาวโคราชในการผลิตน้ำประปาไว้หล่อเลี้ยงชาวโคราช  รวมทั้งยังมีสิ่งปลูกสร้างปิดบังทัศนียภาพอันสวยงามของเขื่อนลำตะคองทำให้ผู้เดินทางผ่านไปมา ไม่สามารถมองเห็นได้เหมือนในอดีต ซึ่งมีการก่อสร้างและประกอบกิจการกันมายาวนานกว่า 20 ปี


การย้ายออกจากพื้นที่บุกรุก

     มีร้านอาหารรวมจำนวน  45 ราย ซึ่งในเวลาต่อมาคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาบุกรุกที่ดินราชพัสดุบริเวณมอปลาย่าง มีมติให้ผู้ประกอบการร้านอาหารทุกรายรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดออกไป โดยมีผู้ประกอบการร้านอาหารจำนวน 16 ราย แจ้งความประสงค์ขอรื้อถอนร้านค้าเอง ส่วนผู้ประกอบการอีก 29 รายได้ไปยื่นร้องต่อศาลปกครอง

    จังหวัดนครราชสีมา เพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครอง และต่อมาศาลปกครองได้มีคำสั่งไม่คุ้มครอง ซึ่งล่าสุดทั้งหมดได้ยินยอมที่จะย้ายออกจากพื้นที่มอปลาย่างทั้งหมด และร้องขอพื้นที่ทำกิจการแห่งใหม่ ซึ่งอยู่ในระหว่างการเจรจากับผู้ประกอบการ ถือเป็นการปิดฉากมอปลาย่างได้ด้วยดี....

     ล่าสุดเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558  นายธงชัย ลืออดุลย์   ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาบุกรุกที่ดิน มอปลาย่าง โดยมีตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม อาทิ คณะทำงานด้านกฎหมายกองทัพภาคที่ 2, สำนักชลประทานที่ 8, แขวงการทางนครราชสีมาที่ 2, สำนักงานธนารักษ์จังหวัด, ตำรวจภูธรจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่

     ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติกำหนดแนวทางรื้อร้านอาหารทั้ง 45 ร้าน ซึ่งเป็นอาคารที่ต้องรื้อถอนกว่า 80 หลัง โดยจะแบ่งกำหนดการรื้อถอนออกเป็น 3 ระยะ

ระยะที่ 1 ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 ดำเนินการรื้อร้านอาหาร  16 ร้าน ที่แจ้งความประสงค์จะรื้อถอนเอง  ซึ่งล่าสุดมีผู้ประกอบการรื้อถอนออกไปแล้ว 4 ร้าน เหลืออีกจำนวน 12 อยู่ระหว่างรื้อถอน

ระยะที่ 2 ดำเนินการรื้อถอนในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 โดยจะรื้อถอนร้านอาหารอีก 29 ร้านที่เหลือ ซึ่งร้านอาหาร 29 ร้านนี้เป็นกลุ่มผู้ประกอบการที่ไปยื่นร้องต่อศาลปกครองจังหวัดนครราชสีมาให้คุ้มครอง แต่ศาลมีคำสั่งไม่คุ้มครอง

ระยะที่ 3  ระยะสุดท้าย จะดำเนินการรื้อถอนร้านอาหารทั้งหมดในช่วงเดือนกรกฎาคม 2558 โดยจะรื้อถอนส่วนของอาคาร บ้านพัก ห้องน้ำ และสิ่งก่อสร้างออกให้หมด ซึ่งจังหวัดนครราชสีมาได้จัดเตรียมกำลังคน พร้อมอุปกรณ์ไว้เรียบร้อยแล้ว โดยใช้กำลังในการรื้อถอนร้านอาหารร่วมกันระหว่างหลายหน่วยงาน ทั้งทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครอง

    นายธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ขอยืนยันว่าทุกอย่างทำไปตามขั้นตอนของกฎหมาย    "เราไม่ได้กระทำด้วยความอคติ ไม่ได้ทำเพื่อตนเอง แต่เป็นการกระทำสิ่งที่ถูกต้อง”

 
พื้นที่ใหม่ของผู้ประกอบการ

     อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการแก้ไขปัญหาบุกรุกที่ดินราชพัสดุ ก็ได้หาทางเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบดังกล่าว โดยขอใช้พื้นที่ของกองพันสุนัขทหารจำนวนกว่า 20 ไร่ ซึ่งอยู่ริมถนนมิตรภาพขาเข้าตัวเมืองนครราชสีมา ฝั่งตรงข้ามกับกองพันสุนัขทหาร อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ไว้ให้ผู้ประกอบการที่ต้องการย้ายมาตั้งร้านอาหารแห่งใหม่ โดยเปิดให้ผู้ประกอบการเช่าพื้นที่ได้รายละไม่เกิน 100 ตารางวา สัญญาเช่าปีต่อปี ซึ่งจะกำหนดกฎเกณฑ์การทำสัญญาเช่า รวมทั้งราคาการเช่ากับผู้ประกอบการอีกครั้ง


ประชาชนส่วนใหญ่ จะได้อะไรจากพื้นที่ๆ ขอคืน 

     มอปลาย่างที่ยึดคืนมาได้ประมาณ 70 ไร่นั้น ทางจังหวัดนครราชสีมาจะดำเนินการพัฒนาพื้นที่ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณดังกล่าวให้ประชาชนทั่วไปได้ใช้สอยประโยชน์ร่วมกัน โดยปรับปรุงจุดพักรถ จุดชมวิว และปลูกต้นไม้ทำเป็นสวนสาธารณะต่อไป 

     การปฏิบัติการนี้เป็นการคืนความสุขให้กับลำตะคอง และประชาชนส่วนรวมอย่างแท้จริง หลังถูกยึดครองยืดเยื้อมานานร่วม  2 ทศวรรษ  หากเป็นการยินยอมย้ายออกโดยสมัครใจ หรือให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่อย่างดีก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีต่อประชาชนส่วนรวม แต่หากยังดื้อไม่ยอมรื้อจะถูกดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญาอย่างเด็ดขาด 

     ไม่มีหน่วยงานรัฐใดอยากมีปัญหาสร้างความไม่พอใจกับกลุ่มร้านค้าเหล่านี้  แต่ต้องเข้าใจการทำงานของฝ่ายเจ้าหน้าที่   ที่ต้องการนำความสุขมาคืนให้กับประชาชนส่วนใหญ่  อนาคตพื้นที่ดังกล่าวจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของชาวนครราชสีมา และประชาชนไทยทุกคนก็จะมีสิทธิ์ในการชมทิวทัศน์อันสวยงามแห่งนี้ได้อย่างภาคภูมิใจ

 

LinksOctober 2017
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

สถิติการเยี่ยมชม

0057742
วันนี้วันนี้17
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้86
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้103
เดือนนี้เดือนนี้1249
รวมทั้งหมดรวมทั้งหมด57742

คำสั่ง/ประกาศ มทบ.๒๙

IMAGE ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และกำหนดการสอบพลอาสาสมัคร ปี ๖๐
วันพฤหัสบดี, 05 มกราคม 2560
ประกาศมณฑลทหารบกที่ ๒๙ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และกำหนดการสอบพลอาสาสมัคร ปี ๖๐ กำหนดการสอบพลอาสาสมัคร ในวันจันทร์ ที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ทดสอบร่างกาย พร้อม ณ หน้า บก.มทบ.๒๙ เวลา ๖๐.๓๐ น. - การแต่งกาย เสื้อยืด กางเกงวอร์ม ขาสั้นหรือขายาว ร้องเท้ากีฬา ทดสอบภาควิชาการ เวลา ๐๙.๐๐ น. สถานที่...
IMAGE ประกาศสอบคัดเลือก "พลอาสาสมัคร"
วันพุธ, 30 พฤศจิกายน 2559
ประกาศมณฑลทหารบกที่ ๒๙ รับสมัครทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐ อัตราพลอาสาสมัคร จำนวน ๕ อัตรา  ๑. พลสารวัต ร้อย.สห.มทบ.๒๙   จำนวน ๒ อัตรา ๒. ผู้คุม รจ.มทบ.๒๙                จำนวน ๒ อัตรา ๓. พลดุริยางค์ มว.ดย.มทบ.๒๙   จำนวน ๑...
IMAGE แบบฟอร์มตัวอย่าง "งานสารบรรณ"
วันอังคาร, 14 กรกฎาคม 2558
แบบฟอร์มตัวอย่าง "งานสารบรรณ" รูปแบบหนังสือภายนอก   รูปแบบหนังสือภายใน   รูปแบบหนังสือคำสั่ง ทบ.   รูปแบบหนังสือประทับตรา
IMAGE การประดับเครื่องหมาย เครื่องแบบสนามแบบกระเป๋าเฉียง และเครื่องหมายสัญลักษณ์ประจำ มทบ.๒๙ ประกอบเครื่องแบบสนาม
วันจันทร์, 13 กรกฎาคม 2558
เครื่องหมายสัญลักษณ์ประจำ มทบ.๒๙ ประกอบเครื่องแบบสนาม    การประดับเครื่องหมาย เครื่องแบบสนามแบบกระเป๋าเฉียง
IMAGE เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันจันทร์, 06 กรกฎาคม 2558
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่  ๐๑/๒๕๕๘ ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศ จังหวัดทหารบกสกลนคร ลงวันที่  ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘                     จังหวัดทหารบกสกลนคร ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "กรม" มีความประสงค์จะ...

วิดีโอประชาสัมพันธ์ค่านิยม 12 ประการ

     

 

      

 

      

บทความประชาสัมพันธ์

IMAGE แชร์สนั่น!! คลิป "Follow The Father" ปลุกสำนึก "เดินตามรอยเท้าพ่อ"
วันอาทิตย์, 12 กรกฎาคม 2558
         เมื่อต้นเดือน ก.ค.58 ที่ผ่านมา โลกโซเชียลได้มีการเผยแพร่ภาพยนตร์โฆษณาสุดซึ้ง ชื่อ "Follow The Father" ของบริษัทไทยประกันชีวิต และบริษัทโฆษณาคู่คิดเจ้าเก่าอย่าง “บริษัท โอกิลวี่ แอนด์ เมเธอร์ (ประเทศไทย) จำกัด” ร่วมกันสร้างสรรค์โฆษณาชิ้นนี้ขึ้นมาในความยาวทั้งหมด 3.10 นาทีเนื้อหาในโฆษณาเป็นเรื่องราวของ ชายคนหนึ่งที่ต้องการทำเสื้อ "เรารักในหลวง"...
IMAGE บุญบั้งไฟ ยุคเก่า-ใหม่ ต่างกัน แต่มีสิ่งที่ควรรู้...
วันศุกร์, 10 กรกฎาคม 2558
ประวัติประเพณี       ประเพณีบุญบั้งไฟเป็นประเพณีอันดีงามของไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมไปถึงลาว โดยมีตำนานมาจากนิทานพื้นบ้านของภาคอีสานเรื่องพระยาคันคาก เรื่องผาแดงนางไอ่ ซึ่งในนิทานพื้นบ้านดังกล่าวได้กล่าวถึงการที่ชาวบ้านได้จัดงานบุญบั้งไฟขึ้นเพื่อเป็นการบูชา พระยาแถน หรือเทพวัสสกาลเทพบุตร ซึ่ง ชาวบ้านมีความเชื่อว่า...
IMAGE ๑๐ คำถามยอดนิยมจากผู้ค้าสลากกินแบ่ง ยุคสลาก คสช.๘๐ บาท!!
วันศุกร์, 10 กรกฎาคม 2558
         นักเสี่ยงโชคทุกคนจะได้พบกับข่าวดีที่สลากกินแบ่งรัฐบาลราคาใหม่ที่เป็นนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ต้องการให้ราคาขายนั้นไม่แพงเกินควร คืออยู่ในราคาไม่เกิน ๘๐ บาท แต่ก่อนที่เราจะพบกับสลากราคาใหม่นี้  มาดูกันว่าปัจจุบันพบกับคำถามอะไรที่บ่อยที่สุดในช่วงนี้ พร้อมกับการรวบรวมคำตอบให้หายสงสัยกัน... ๑. ปัญหาการขายสลากเกินราคาที่ผ่านมาเป็นเพราะอะไร ตอบ...
IMAGE ปิดฉาก “มอปลาย่าง” ลงด้วยดี
วันพฤหัสบดี, 09 กรกฎาคม 2558
ที่มาของปัญหา “มอปลาย่าง”      ปัญหาการบุกรุก "ที่ดินราชพัสดุ" เพื่อประกอบกิจการร้านอาหารบริเวณอ่างเก็บน้ำลำตะคอง หรือ "มอปลาย่าง" พื้นที่ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง ช่วงระหว่างอำเภอปากช่อง-อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เป็นปัญหายืดเยื้อมากว่า 20 ปี หลังกรมชลประทานฟ้องผู้บุกรุกต่อศาลจังหวัดนครราชสีมาเมื่อปี 2545 จนศาลพิพากษาให้ผู้บุกรุกออกจากพื้นที่แล้ว ปี 2546...