บุญบั้งไฟ ยุคเก่า-ใหม่ ต่างกัน แต่มีสิ่งที่ควรรู้...

ประวัติประเพณี

      ประเพณีบุญบั้งไฟเป็นประเพณีอันดีงามของไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมไปถึงลาว โดยมีตำนานมาจากนิทานพื้นบ้านของภาคอีสานเรื่องพระยาคันคาก เรื่องผาแดงนางไอ่ ซึ่งในนิทานพื้นบ้านดังกล่าวได้กล่าวถึงการที่ชาวบ้านได้จัดงานบุญบั้งไฟขึ้นเพื่อเป็นการบูชา พระยาแถน หรือเทพวัสสกาลเทพบุตร ซึ่ง ชาวบ้านมีความเชื่อว่า พระยาแถนมีหน้าที่คอยดูแลให้ฝนตกถูกต้องตามฤดูกาล และมีความชื่นชอบไฟเป็นอย่างมาก หากหมู่บ้านใดไม่จัดทำการจัดงานบุญบั้งไฟบูชา ฝนก็จะไม่ตกถูกต้องตามฤดูกาล อาจก่อให้เกิดภัยพิบัติกับหมู่บ้านได้

 
รูปแบบของบั้งไฟ

จังหวัดยโสธร ถือว่าเป็นต้นกำเนิดของบังไฟแสน บั้งไฟล้าน ในขณะนี้ทุกพื้นที่ที่จัดประเพณีบุญบั้งไฟมีบั้งไฟ ๓ แบบ คือ

บั้งไฟหมื่น เป็นบั้งไฟขนาดกลาง บรรจุดินปืนหนักระหว่าง ๑๒-๑๑๙ กิโลกรัม ทำด้วยกระบอกไม้ไผ่ หรือ ท่อพีวีซี ระดับความสูงในการยิงแต่ละครั้ง ประมาณ ๒๐ กิโลเมตร (หรือมากกว่านั้น) 

บั้งไฟแสน บั้งไฟขนาดใหญ่ที่สุด และ เป็นที่นิยมจุดแข่งขัน บรรจุดินปืนหนัก ๑๒๐ กิโลกรัมขึ้นไป บั้งไฟขนาดนี้ทำยากที่สุด จะต้องอาศัยความชำนาญเป็นพิเศษ การพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าจะมีความสูงประมาณ ๕๐ กิโลเมตร หรือเทียบเท่าระดับการบินที่ ๕๐,๐๐๐ ฟุต   บั้งไฟล้าน ถือเป็นบั้งไฟที่ร้ายแรงสุด เพราะมีรัศมีทำลายสูง ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านดั้งเดิม กระบวนการผลิตใช้ดินปืน มีส่วนผสมของดินประสิวและกำมะถัน น้ำหนัก ๑ ตัน อัดแน่นด้วยไฮดรอลิคแรงสูง ใส่ในท่อพีวีซี เส้นผ่าศูนย์กลาง ๘ นิ้ว ยาว ๔ เมตร ท่อนหางใช้ไม้ไผ่เป็นลำยาวดัดตรง เพื่อคัดท้ายให้จรวด หรือ บั้งไฟพุ่งไปเป็นแนวตรง และ พุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าสูงประมาณ ๑๐๐ กิโลเมตร


การเพิ่มมาตรการในการจัดประเพณีบุญบั้งไฟ

๑. ช่างทำบั้งไฟ ต้องใช้วัสดุที่มีมาตรฐาน จากเดิมใช้เหล็กหรือไม้ เปลี่ยนมาเป็นท่อพลาสติกอ่อนผูกกับไม้ไผ่ ทำให้เวลาบั้งไฟขึ้นจะไม่ตกในแนวดิ่ง

๒. กั้นเขตแนวในพื้นที่อันตรายและให้มีเจ้าหน้า (ข้าราชการท้องถิ่น) รับผิดชอบการจัดงานตั้งแต่ต้นจนจบ

๓. คณะกรรมการจัดงานเพิ่มความเข้มงวดในทุกขั้นตอนการจุดบั้งไฟ ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นทั้งจากชาวบ้านที่มาร่วมงานและคนจุดบั้งไฟ

๔. ต้องไม่มีการเล่นการพนันอย่างเด็ดขาด

๕. ไม่มีการจุดบั้งไฟความสูงเกิน ๕,๐๐๐ ฟิต และห้ามจัดงานในพื้นที่ใกล้สนามบิน (มากกว่า ๒๐ กิโลเมตร) และต้องแจ้งการจัดงานให้กับบริษัทวิทยุการบินในพื้นที่ล่วงหน้า ก่อน ๗ วันอย่างน้อย แต่มิให้จุดบั้งไฟในรัศมีสนามบิน ๕ กิโลเมตร อย่างเด็ดขาด

(สนามบินนานาชาติอุดรธานี กำหนดรัศมี ๕๐ กิโลเมตรรอบสนามบิน ต้องขออนุญาตอย่างเคร่งครัด)


บั้งไฟรุ่นใหม่

      เมื่อครั้งโบราณ บั้งไฟจะทำจากบ้องไม้ไผ่ทั้งลำ เป็นท่อไม้ไผ่ที่มีความกว้างศูนย์กลางไม่เกิน ๒ เมตร จุดิน ประสิวได้ไม่มาก แต่ปัจจุบันนี้บั้งไฟแสนทำจากท่อพลาสติกพีวีซีที่มีความยาวของท่อพีวีซี ๔ เมตรหรือมากกว่านั้น เส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว และบรรจุดินประสิว หนัก ๑๒๐ กิโลกรัม หางที่ทำจากไม้ไผ่จะมีความยาว ๘ เมตร เช่นเดียวกับบั้งไฟล้าน และ บั้งไฟสิบล้าน

      ส่วนมากการทำบั้งไฟจะเริ่มทำช่วงเดือนพฤษภาคมเพื่อขอฝนก่อนที่ภาคอีสานจะเริ่มทำนาในช่วงเดือนมิถุนายน ในอดีตช่วงที่มีการจุดบั้งไฟนับเป็นช่วงตื่นเต้น โดยเฉพาะช่างบั้งไฟจะลุ้นมากกว่าใคร เพราะหากบั้งไฟไม่ขึ้นก็จะถูกโยนลงบ่อโคลนเพื่อเป็นการลงโทษ แต่ปัจจุบันไม่ว่าบั้งไฟจะขึ้นหรือไม่ขึ้นก็จะโยนโคลนใส่กันเพื่อความสนุกสนาน และยังนำไปสู่การแข่ง หรือการพนันบั้งไฟ


บั้งไฟกระทบการบินจริงหรือไม่

      ช่วงหลังมานี้ วิทยุการบินฯ ได้รับแจ้งให้ทราบพื้นที่การจุดบั้งไฟในพื้นที่โดยรอบ ท่าอากาศยานในเขตภาคอีสาน ๘ แห่ง คือ ท่าอากาศยานนครพนม อุดรธานี ขอนแก่น สกลนคร ร้อยเอ็ด นครราชสีมา บุรีรัมย์ และอุบลราชธานี มีสถิติมากขึ้นและมีแนวโน้มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปี ๒๕๕๖ มีการแจ้งประกาศพื้นที่จุดบั้งไฟ รวม ๑,๑๖๙ พื้นที่ สถิติสูงสุดอยู่ ในเดือนมิถุนายน ๕๗๒ พื้นที่ และยังมีการรายงานจากนักบินว่าพบบั้งไฟในเขตการบิน ๕ ครั้ง และปี ๒๕๕๗ เพียงครึ่งปี (เดือนมกราคม-เดือนมิถุนายน ๒๕๕๗) มีการแจ้งประกาศพื้นที่จุดบั้งไฟ จำนวน ๗๓๐ พื้นที่ สูงสุดในเดือนพฤษภาคม ๔๔๙ พื้นที่ และยังมีการรายงานจากนักบินว่าพบบั้งไฟในเขตการบิน ๑๕ ครั้ง

      ปัจจุบันวัสดุในการทำบั้งไฟเปลี่ยนไป สามารถทำบั้งไฟให้ขึ้นบนฟ้าได้ไกล ปัญหาที่พบคือการจุดบั้งไฟในพื้นที่ๆ มีเครื่องบินขึ้นลง บั้งไฟสามารถจุดได้ถึงระดับที่เครื่องบินโดยสารหรืออากาศยานทุกแบบใช้ทำการบิน หากบั้งไฟชนเข้ากับเครื่องบินที่กำลังจะขึ้นลง จะเกิดโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ที่คนไทยต้องเสียใจอย่างแน่นอน ฉะนั้นในปีนี้ทางราชการ ขอความร่วมมือกับผู้ที่จะจุดบั้งไฟมิให้ใช้ความสูงเกิน ๑๐,๐๐๐ ฟุต และขออนุญาตท่าอากาศยานก่อนทำการจุดอย่างน้อยล่วงหน้า ๗ วัน

ลอยโคมกับบั้งไฟ อันตรายต่างกันอย่างไร

      แต่เดิมประเพณีลอยโคมนี้คนไทยได้รับอิทธิพลมาจากพิธีทางพราหมณ์ที่จะทำการลอยโคมเพื่อบูชาเทพเจ้า เมื่อชาวไทยรับเอาอิทธิพลของพราหมณ์เข้ามา จึงนำพิธีลอยโคมมาใช้สำหรับบูชาพระบรมสารีริกธาตุ หรือประเพณี ยี่เป็งของชาวล้านนา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ถือว่าการลอยโคมเป็นการปลดปล่อยสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิต

      โคมที่ชาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือนิยมปล่อยขึ้นฟ้า ก็เป็นอันตรายกับเครื่องบินเช่นกัน หากมีโคมเข้าไปติดเครื่องยนต์ของเครื่องบิน อาจทำให้เครื่องบินตกเกิดโศกนาฏกรรมได้เช่นเดียวกับบั้งไฟ แต่อาจไม่รุนแรงเท่ากับบั้งไฟ ข้อกำหนดขนาดมาตรฐานโคมลอยจะต้องมีปริมาตรไม่เกิน๑ ลูกบาศก์เมตร มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน ๙๐ ซม.หรือสูงไม่เกิน ๑๔๐ ซม.ทำจากวัสดุธรรมชาติ เช่น กระดาษส่วนโครงทำจากไม้ไผ่ เชื้อเพลิงทำจากกระดาษชุบเทียนขี้ผึ้ง พาราฟิน น้ำหนักไม่เกิน ๕๕ กรัม โดยมีระยะเวลาเผาไหม้เชื้อเพลิงไม่เกิน ๘ นาที

      โทษของการฝ่าฝืนร้ายแรงถึง “ประหาร”

      ความผิดหากปล่อยโคมลอย หรือยิงบั้งไฟหากเป็นการจุดบริเวณในละแวกใกล้เคียงท่าอากาศยาน มีความผิดในการเดินอากาศยานตาม พรบ.๒๕๒๑ มาตรา ๖ ว่าด้วยการกระทำใดๆ ทั้งโคมลอย ทั้งลูกโป่ง ลำแสงเลเซอร์ที่จะไปทำให้เกิดการรบกวนกระทำให้เป็นอันตรายต่ออากาศยาน หรือ น่าจะเป็นอันตรายโดยอัตราโทษถึงขั้นประหารชีวิต หรือ จำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุกระหว่าง ๕ ปีถึง ๒๐ ปี เพราะกฎหมายเห็นว่า เป็นภัยสาธารณะที่เกิดกับอากาศยานที่เป็นภัยที่มีความเสียหายร้ายแรงกฎหมาย จึงลงโทษหนัก


ประเพณีบั้งไฟแท้ กับ ประเพณีบั้งไฟเทียม ต่างกันอย่างไร

                    ประเพณีบั้งไฟ (แท้)

                    ประเพณีบั้งไฟ (เทียม)

จัดเพื่อสร้างความรักความสามัคคี ในท้องถิ่น

จัดเพื่อหาเสียง , หาเงินเข้าองค์กรใดองค์กรหนึ่ง

จัดตามความเชื่อ ต้องการฝนทำการเกษตร                     

จัดเพื่อเหตุผลทางการเมือง ต้องการใช้ประเพณีเป็นที่ซ่องสุม

ปลุกปั่นยุยงหวังผลอื่นๆ

เกิดความสนุกสนาน คนแพ้จะถูกจับโยนลงโคลน

ใช้เป็นพื้นที่เล่นการพนัน , มีผลประโยชน์แอบแฝง

เป็นประเพณีที่เปิดเผย สื่อมวลชนสามารถเผยแพร่ข่าวสาร

ประเพณีอันดีงาม

สื่อมวลชนไม่สามารถเข้าทำข่าวได้ เนื่องจากเกรงกลัว

การเผยแพร่กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

บั้งไฟไม่เน้นที่ความสูง แต่เน้นที่ความสนุกสนาน,

ประเพณีไทยโบราณ

เน้นแพ้ชนะที่ความสูง (มีการเดิมพัน) ไม่คำนึงถึงอันตราย

จากผู้ที่โดยสารเครื่องบิน 


การขออนุญาตการจุดบั้งไฟอย่างถูกวิธี ดังนี้

๑. ทำหนังสือขออนุญาตจุดบั้งไฟถึงอำเภอและจังหวัดโดยแจ้งรายละเอียดพื้นที่ การจุดบั้งไฟโดยระบุที่ตั้ง หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และวันเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดการจุดบั้งไฟ วัสดุอุปกรณ์ ในการทำบั้งไฟ ขนาดความสูงและจำนวนของบั้งไฟ รวมถึงชื่อผู้จัดงานเพื่อการประสานงานได้ทันที (สามารถโหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.aviation.go.th)

๒. จังหวัดทำหนังสือถึงกรมการบินพลเรือน (บพ.) หรือในนามผู้อำนวยการท่าอากาศยานในพื้นที่ เพื่อพิจารณาเขตพื้นที่ในการจุดบั้งไฟ

๓. บพ. ส่งหนังสือถึง วิทยุการบินฯ เพื่อออกประกาศนักบิน (NOTAM)

๔. ผู้ที่จะจุดบั้งไฟต้องไม่ทำการยิงบั้งไฟก่อนเครื่องบินขึ้น - ลง ณ สนามบินนั้น ๆ ๓๐ นาที

๕. ผู้ที่จะจุดบั้งไฟต้องจุดบั้งไฟในพื้นที่ที่ทางการจัดให้เพื่อความสะดวกต่อการควบคุมจราจรทางอากาศ

 

LinksOctober 2017
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

สถิติการเยี่ยมชม

0057742
วันนี้วันนี้17
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้86
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้103
เดือนนี้เดือนนี้1249
รวมทั้งหมดรวมทั้งหมด57742

คำสั่ง/ประกาศ มทบ.๒๙

IMAGE ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และกำหนดการสอบพลอาสาสมัคร ปี ๖๐
วันพฤหัสบดี, 05 มกราคม 2560
ประกาศมณฑลทหารบกที่ ๒๙ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และกำหนดการสอบพลอาสาสมัคร ปี ๖๐ กำหนดการสอบพลอาสาสมัคร ในวันจันทร์ ที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ทดสอบร่างกาย พร้อม ณ หน้า บก.มทบ.๒๙ เวลา ๖๐.๓๐ น. - การแต่งกาย เสื้อยืด กางเกงวอร์ม ขาสั้นหรือขายาว ร้องเท้ากีฬา ทดสอบภาควิชาการ เวลา ๐๙.๐๐ น. สถานที่...
IMAGE ประกาศสอบคัดเลือก "พลอาสาสมัคร"
วันพุธ, 30 พฤศจิกายน 2559
ประกาศมณฑลทหารบกที่ ๒๙ รับสมัครทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐ อัตราพลอาสาสมัคร จำนวน ๕ อัตรา  ๑. พลสารวัต ร้อย.สห.มทบ.๒๙   จำนวน ๒ อัตรา ๒. ผู้คุม รจ.มทบ.๒๙                จำนวน ๒ อัตรา ๓. พลดุริยางค์ มว.ดย.มทบ.๒๙   จำนวน ๑...
IMAGE แบบฟอร์มตัวอย่าง "งานสารบรรณ"
วันอังคาร, 14 กรกฎาคม 2558
แบบฟอร์มตัวอย่าง "งานสารบรรณ" รูปแบบหนังสือภายนอก   รูปแบบหนังสือภายใน   รูปแบบหนังสือคำสั่ง ทบ.   รูปแบบหนังสือประทับตรา
IMAGE การประดับเครื่องหมาย เครื่องแบบสนามแบบกระเป๋าเฉียง และเครื่องหมายสัญลักษณ์ประจำ มทบ.๒๙ ประกอบเครื่องแบบสนาม
วันจันทร์, 13 กรกฎาคม 2558
เครื่องหมายสัญลักษณ์ประจำ มทบ.๒๙ ประกอบเครื่องแบบสนาม    การประดับเครื่องหมาย เครื่องแบบสนามแบบกระเป๋าเฉียง
IMAGE เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันจันทร์, 06 กรกฎาคม 2558
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่  ๐๑/๒๕๕๘ ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศ จังหวัดทหารบกสกลนคร ลงวันที่  ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘                     จังหวัดทหารบกสกลนคร ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "กรม" มีความประสงค์จะ...

วิดีโอประชาสัมพันธ์ค่านิยม 12 ประการ

     

 

      

 

      

บทความประชาสัมพันธ์

IMAGE แชร์สนั่น!! คลิป "Follow The Father" ปลุกสำนึก "เดินตามรอยเท้าพ่อ"
วันอาทิตย์, 12 กรกฎาคม 2558
         เมื่อต้นเดือน ก.ค.58 ที่ผ่านมา โลกโซเชียลได้มีการเผยแพร่ภาพยนตร์โฆษณาสุดซึ้ง ชื่อ "Follow The Father" ของบริษัทไทยประกันชีวิต และบริษัทโฆษณาคู่คิดเจ้าเก่าอย่าง “บริษัท โอกิลวี่ แอนด์ เมเธอร์ (ประเทศไทย) จำกัด” ร่วมกันสร้างสรรค์โฆษณาชิ้นนี้ขึ้นมาในความยาวทั้งหมด 3.10 นาทีเนื้อหาในโฆษณาเป็นเรื่องราวของ ชายคนหนึ่งที่ต้องการทำเสื้อ "เรารักในหลวง"...
IMAGE บุญบั้งไฟ ยุคเก่า-ใหม่ ต่างกัน แต่มีสิ่งที่ควรรู้...
วันศุกร์, 10 กรกฎาคม 2558
ประวัติประเพณี       ประเพณีบุญบั้งไฟเป็นประเพณีอันดีงามของไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมไปถึงลาว โดยมีตำนานมาจากนิทานพื้นบ้านของภาคอีสานเรื่องพระยาคันคาก เรื่องผาแดงนางไอ่ ซึ่งในนิทานพื้นบ้านดังกล่าวได้กล่าวถึงการที่ชาวบ้านได้จัดงานบุญบั้งไฟขึ้นเพื่อเป็นการบูชา พระยาแถน หรือเทพวัสสกาลเทพบุตร ซึ่ง ชาวบ้านมีความเชื่อว่า...
IMAGE ๑๐ คำถามยอดนิยมจากผู้ค้าสลากกินแบ่ง ยุคสลาก คสช.๘๐ บาท!!
วันศุกร์, 10 กรกฎาคม 2558
         นักเสี่ยงโชคทุกคนจะได้พบกับข่าวดีที่สลากกินแบ่งรัฐบาลราคาใหม่ที่เป็นนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ต้องการให้ราคาขายนั้นไม่แพงเกินควร คืออยู่ในราคาไม่เกิน ๘๐ บาท แต่ก่อนที่เราจะพบกับสลากราคาใหม่นี้  มาดูกันว่าปัจจุบันพบกับคำถามอะไรที่บ่อยที่สุดในช่วงนี้ พร้อมกับการรวบรวมคำตอบให้หายสงสัยกัน... ๑. ปัญหาการขายสลากเกินราคาที่ผ่านมาเป็นเพราะอะไร ตอบ...
IMAGE ปิดฉาก “มอปลาย่าง” ลงด้วยดี
วันพฤหัสบดี, 09 กรกฎาคม 2558
ที่มาของปัญหา “มอปลาย่าง”      ปัญหาการบุกรุก "ที่ดินราชพัสดุ" เพื่อประกอบกิจการร้านอาหารบริเวณอ่างเก็บน้ำลำตะคอง หรือ "มอปลาย่าง" พื้นที่ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง ช่วงระหว่างอำเภอปากช่อง-อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เป็นปัญหายืดเยื้อมากว่า 20 ปี หลังกรมชลประทานฟ้องผู้บุกรุกต่อศาลจังหวัดนครราชสีมาเมื่อปี 2545 จนศาลพิพากษาให้ผู้บุกรุกออกจากพื้นที่แล้ว ปี 2546...