ข่าวพระบรมวงศานุวงค์ ในพื้นที่ มทบ.๒๙

IMAGE หน่วยได้จัดตั้งกองอำนวยการถวายความปลอดภัย แด่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานปริญญาบัตร มรภ. เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันเสาร์, 14 พฤศจิกายน 2558
                   ในห้วงวันที่ ๘ ถึง ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  หน่วยได้จัดตั้งกองอำนวยการถวายความปลอดภัย แด่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ  สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติยิ่ง
IMAGE หน่วยได้ร่วมถวายการต้อนรับ - ส่งสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ในการเสด็จพระราชทานสัญญาบัตร ณ สนามบิน ค่ายกฤษณ์สีวะรา อ.เมือง จว.ส.น.
วันอังคาร, 24 กุมภาพันธ์ 2558
          เมื่อวันที่ 24 ก.พ.58 พล.ต.กนก ภู่ม่วง ผบ.จทบ.ส.น. ร่วมถวายการต้อนรับ - ส่งสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ในการเสด็จพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร แก่พระสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก ภาค 10-11-12 ที่ได้รับพระราชทานเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวามหาราช ณ วัดพระธาตุพนม อ.ธาตุพนม จว.น.พ. โดยมีส่วนราชการในพื้นที่ถวายการต้อนรับ ณ สนามบิน ค่ายกฤษณ์สีวะรา ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จว.ส.น.
IMAGE หน่วยได้เฝ้าส่งรับเสด็จพระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัตดามาตุ เสด็จทรงยกฉัตร ประดิษฐาน เหนือองค์พระธาตุเชิงชุม ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อ.เมือง จว.ส.น.
วันพฤหัสบดี, 05 กุมภาพันธ์ 2558
            เมื่อวันที่ 5 ก.พ.58 ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร พ.อ.สุขพัฒน์สณฑ์ สุขสร้อย รอง ผบ.จทบ.ส.น. ชมรมแม่บ้าน ทบ.สาขา จทบ.ส.น. พร้อมด้วย รองผู้ว่า ศาล ทหาร ตำรวจ ส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน เฝ้าส่งรับเสด็จพระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัตดามาตุ ในวโรกาสเสด็จทรงยกฉัตร ประดิษฐาน เหนือองค์พระธาตุเชิงชุม พร้อมแจกผ้าห่มกันหนาวให้กับราษฏรที่มาเฝ้ารับเสด็จ และมอบโคให้กับเกษตรกร จำนวน 20 คน ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อ.เมือง จว.ส.น.
IMAGE หน่วยได้เฝ้ารับเสด็จพระวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัตดามาตุ เสด็จทรงยกฉัตร ประดิษฐาน เหนือองค์พระธาตุเชิงชุม ณ สนามบิน ทบ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา อ.เมือง จว.ส.น.
วันพฤหัสบดี, 05 กุมภาพันธ์ 2558
          เมื่อวันที่ 5 ก.พ.58 ณ สนามบิน ทบ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา พล.ต.กนก ภูม่วง ผบ.จทบ.ส.น. และนางเพียงใจ ภู่ม่วง ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.สาขา จทบ.ส.น. พร้อมด้วย ผู้ว่า ศาล ทหาร ตำรวจ ส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน เฝ้ารับเสด็จพระวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัตดามาตุ เสด็จทรงยกฉัตร ประดิษฐาน เหนือองค์พระธาตุเชิงชุม ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อ.เมือง จว.ส.น.
IMAGE หน่วยได้ถวายความปลอดภัยแด่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จเป็นการส่วนพระองค์ ณ วัดถ้ำผาแด่น และ ร้านฟาร์มฮัก
วันพฤหัสบดี, 29 มกราคม 2558
          เมื่อวันที่ 29 ม.ค.58 หน่วยได้ถวายความปลอดภัยแด่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จเป็นการส่วนพระองค์ ณ วัดถ้ำผาแด่น และ ร้านฟาร์มฮัก ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติยิ่ง
IMAGE หน่วยได้จัดตั้งกองอำนวยการถวายความปลอดภัย แด่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
วันศุกร์, 24 ตุลาคม 2557
            เมื่อวันที่ 24 ถึง 28 ต.ค.57 หน่วยได้จัดตั้งกองอำนวยการถวายความปลอดภัย แด่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2555 – 2556