ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

IMAGE มทภ.2 และคณะตรวจเยี่ยมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ.งิ้ว ต.กุดไห อ.กุดบาก จว.ส.น. จำนวน 3 จุด คือ โครงการ 1 ตำบล 1 ล้าน บ.ค้อใหญ่, การขุดลอกห้วยทราย บ.งิ้ว, เยี่ยมบ้านเกษตรกรตัวอย่าง และกลุ่มพัฒนาอาชีพ
วันอังคาร, 18 สิงหาคม 2558
          เมื่อวันที่ 18 ส.ค.58 พล.ท.ธวัช สุกปลั่ง มทภ.2 และคณะตรวจเยี่ยมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ.งิ้ว ต.กุดไห อ.กุดบาก จว.ส.น. จำนวน 3 จุด คือ โครงการ 1 ตำบล 1 ล้าน บ.ค้อใหญ่ ต.กุดไห, การขุดลอกห้วยทราย บ.งิ้ว, เยี่ยมบ้านเกษตรกรตัวอย่าง และกลุ่มพัฒนาอาชีพ
IMAGE พล.ท.ธวัช สุกปลั่ง มทภ.2 เป็นประธานในพิธีการจัดกิจกรรม ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ บ.โนนเจริญ ต.กกปลาซิว อ.ภูพาน จว.ส.น.
วันอังคาร, 18 สิงหาคม 2558
          เมื่อวันที่ 18 ส.ค.58  พล.ท.ธวัช สุกปลั่ง มทภ.2 เป็นประธานในพิธีการจัดกิจกรรม ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยมี พ.อ.นิติวัฒน์ พงษ์ศรี รอง ผบ.จทบ.ส.น.(2), หน.อุทยานฯ ภูพาน, ผู้แทน อบจ.ส.น., นอภ.ภูพาน, นายก อบต.กกปลาซิว กำนัน  และ ผญบ. ให้การต้อนรับ การจัดกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกป่าเสริมและฟื้นฟูสภาพป่าที่ได้รับคืนจากการบุกรุก, เพื่ออนุรักษ์และเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำ ได้ปลูกไม้พยุง จำนวน 12,000 ต้น ในพื้นที่ 50 ไร่ บริเวณพื้นที่ป่าดงชมภูพาน และป่าดงกะเฌอ...
IMAGE พล.ท.ธวัช สุกปลั่ง มทภ.2 เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรม "คืนความสุขสู่ชาวสกลนคร เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม มหาราชินี" ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มรภ.ส.น.
วันอังคาร, 18 สิงหาคม 2558
          เมื่อวันที่ 18 ส.ค.58 พล.ท.ธวัช สุกปลั่ง มทภ.2 เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรม "คืนความสุขสู่ชาวสกลนคร เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม มหาราชินี" โดยมี พล.ต.กนก ภู่ม่วง ผบ.จทบ.ส.น., ผวจ., ผบก.ตรภ., นายก อบจ., นายกเทศมนตรี., อธิการบดี มรภ.ส.น.ให้การต้อนรับ ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มรภ.ส.น. การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ, เพื่อคืนความสุขให้กับพี่น้องชาวสกลนคร และ มทภ.2 ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับส่วนราชการของกระทรวงต่างๆ ใน จว.ส.น. และบุคคลที่ให้การสนับสนุนงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์...
IMAGE ผบ.จทบ.ส.น. พร้อมด้วยกำลังพล ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (BIKE FOR MOM ปั่นเพื่อแม่) ณ บริเวณหน้าศาลากลาง จว.ส.น.
วันอาทิตย์, 16 สิงหาคม 2558
          เมื่อวันที่ 16 ส.ค.58 พล.ต.กนก ภู่ม่วง ผบ.จทบ.ส.น. พร้อมด้วยกำลังพล น.ส. พลฯ, และลูกจ้าง พร้อมด้วย องค์กรภาครัฐ เอกชน ประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (BIKE FOR MOM ปั่นเพื่อแม่) ณ บริเวณหน้าศาลากลาง จว.ส.น. โดยมี ผวจ.ส.น. เริ่มปล่อยขบวนรถจักรยานเวลา 15:12 น. ผู้ลงทะเบียนบันทึกสถิติกินเนสส์บุ๊ค 3,743 คนรายงานผลการลงทะเบียนกินเนสส์บุ๊ค 3,712 คน คิดเป็นร้อยละ 99.17 ขบวนจักรยานเข้าจุดสิ้นสุดเวลา 18:27 น. ไม่มีอุบัติเหตุระหว่างการปั่นจักรยานแต่อย่างใด เหตุการณ์ทั่วไปปกติ
IMAGE ผบ.จทบ.ส.น. ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมกับ องค์กรภาครัฐ เอกชน และประชาชน ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มรภ.ส.น
วันพุธ, 12 สิงหาคม 2558
            เมื่อวันที่ 12 ส.ค.58 พล.ต.กนก ภู่ม่วง ผบ.จทบ.ส.น. และ นางเพียงใจ ภู่ม่วง ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ.สาขา จทบ.ส.น.และคณะ พร้อมด้วย กำลังพล น.ส., ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมกับ องค์กรภาครัฐ เอกชน พ่อค้า ประชาชน นิสิต นักเรียน นักศึกษา ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มรภ.ส.น
IMAGE พ.อ.สุขพัฒน์สณฑ์ สุขสร้อย รอง ผบ.จทบ.ส.น. เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้กับผู้เข้าอบรม "โครงการกระจายเสียง (MOU) ด้านความมั่นคงและด้านการโฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์
วันพุธ, 05 สิงหาคม 2558
          เมื่อวันที่ 05 ส.ค.58 พ.อ.สุขพัฒน์สณฑ์   สุขสร้อย รอง ผบ.จทบ.ส.น.(1) เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้กับผู้เข้าอบรม "โครงการอบรมผู้ประกอบการ นักจัดรายการ และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เรื่องแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องตามบันทึกข้อตกลงการออกอากาศของผู้ทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง (MOU) ด้านความมั่นคงและด้านการโฆษณาอาหาร ยา ผลิตภัณฑ์ สุขภาพ ครั้งที่ 6 ณ ห้องอิระวดี รร.พีซี แกรนด์ พาเลซ อ.เมือง จว.ส.น.
IMAGE จทบ.ส.น. ร่วมกับกองกำลัง ตำรวจ, ป่าไม้, ทสจ., จนท.อุทยานแห่งชาติภูพาน ได้ดำเนินการตัดฟันต้นยางพารา จำนวน 100 ไร่ ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ อ.ภูพาน จว.ส.น.
วันศุกร์, 24 กรกฎาคม 2558
          เมื่อวันที่ 24 ก.ค.58 กองกำลังผสม ทหาร, ตำรวจ, ป่าไม้, ทสจ., จนท.อุทยานแห่งชาติภูพาน จำนวน 50 คน และ ประชาชนบ้านโนนเจริญ จำนวน 20 คน รวมผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน 70 คน ได้ดำเนินการตัดฟันต้นยางพารา ซึ่งจัดอยู่ในพื้นที่ Ao1 จำนวน 100 ไร่ ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ บ.โนนเจริญ ม.9 ต.กกปลาซิว อ.ภูพาน จว.ส.น. โดยมี พล.ต.กนก ภู่ม่วง ผบ.จทบ.ส.น. สังเกตุการณ์ และให้คำแนะนำกับ จนท.ที่ในการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
IMAGE ผบ.จทบ.ส.น. ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day ) ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ.อากาศอำนวย จว.ส.น.
วันพฤหัสบดี, 16 กรกฎาคม 2558
          เมื่อวันที่ 16 ก.ค.58 พล.ต.กนก ภู่ม่วง ผบ.จทบ.ส.น. ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day ) เริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ระดับจังหวัด เพื่อให้เกษตรกรมีการใช้เทคโนโลยีและข้อมูลการผลิตทางการเกษตรนำไปสู่การลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพผลผลิต (ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ.อากาศอำนวย จว.ส.น.) ก่อให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมและรับบริการเป็นอย่างมาก
IMAGE จทบ.ส.น. ร่วมพิธีเปิดหน่วยปฏิบัติการเพื่อฝนหลวง จว.ส.น. เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงวิกฤตฝนทิ้งช่วง ณ สนามบิน ทบ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา อ.มือง จว.ส.น.
วันจันทร์, 13 กรกฎาคม 2558
          เมื่อวันที่ 13 ก.ค.58 พล.ต.กนก ภู่ม่วง ผบ.จทบ.ส.น. พร้อมด้วย พ.อ.สุขพัฒน์สณฑ์ สุขสร้อย รอง ผบ.จทบ.ส.น.(1), พ.อ.นิตวัฒน์ พงษ์ศรี รอง ผบ.จทบ.ส.น.(2), พ.อ.สาธิต เกิดโภค เสธ.จทบ.ส.น. ร่วมพิธีเปิดหน่วยปฏิบัติการเพื่อฝนหลวง จว.ส.น. เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงวิกฤตฝนทิ้งช่วงในพื้นที่ จว.สกลนคร, มุกดาหาร, อุดรธานี และ บึงกาฬ ณ สนามบิน ทบ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา อ.มือง จว.ส.น. โดยมี ผวจ.ส.น.เป็นประธาน
IMAGE พล.ต.กนก ภูม่วง ผบ.จทบ.ส.น. พบปะประชาชน และได้น้ำเครื่องสูบน้ำขนาด 8 นิ้วเข้าสูบน้ำที่โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยนาก้านเหลือง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบ้านม่วง
วันศุกร์, 10 กรกฎาคม 2558
          เมื่อวันที่ 10 ก.ค.58 พล.ต.กนก ภูม่วง ผบ.จทบ.ส.น. และ นายประดิษฐ์  ปิ่นกระจาย ผอ.ชลประทาน จว.ส.น. พบปะประชาชน และได้น้ำเครื่องสูบน้ำขนาด 8 นิ้วเข้าสูบน้ำที่โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยนาก้านเหลือง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบ้านม่วง เนื่องเกษตรกรในพื้นที่ตำบลดงเหนือได้รับความเดือดร้อนไม่มีน้ำปล่อยลงในคลองส่งน้ำเพื่อทำการเพาะปลูก/อุปโภค - บริโภค ซึ่งประชาชนจะได้รับประโยชน์ในเนื้อที่ 750 ไร่ และจะสูบน้ำเป็นเวลา 14 วัน ณ บ.หนองแอก ม.2 ต.ดงเหนือ อ.บ้านม่วง จว.ส.น. มี นายก อบต.ดงเหนือ, กำนัน, ผญบ. และชาวบ้านให้การต้อนรับ
IMAGE พ.อ.นิติวัฒน์ พงษ์ศรี รอง ผบ.จทบ.ส.น.(2) เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพิธีกรศาสนา พิธีกรรมและวัฒนธรรมไทย ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร
วันศุกร์, 10 กรกฎาคม 2558
          เมื่อวันที่ 10 ก.ค.58 พ.อ.นิติวัฒน์ พงษ์ศรี รอง ผบ.จทบ.ส.น.(2) เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพิธีกรศาสนา พิธีกรรมและวัฒนธรรมไทย ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 15 นาย จทบ.ส.น.6 นาย ร.3 3 นาย และ ร.3 พัน 1 6 นาย
IMAGE พล.ต.กนก ภู่ม่วง ผบ.จทบ.ส.น. และ พ.อ.สุขพัฒน์สณฑ์ สุขสร้อย รอง ผบ.จทบ.ส.น.(1) ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า
วันพฤหัสบดี, 09 กรกฎาคม 2558
          เมื่อวันที่ 09 ก.ค.58 พล.ต.กนก ภู่ม่วง ผบ.จทบ.ส.น. และ พ.อ.สุขพัฒน์สณฑ์ สุขสร้อย รอง ผบ.จทบ.ส.น.(1) ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า และคณะกรรมการศูนย์ประสานงานและปราบปรามและการหยุดยั้งการบุกรุกการทำลายทรัพยากรป่าไม้ จว.ส.น. ตลอตจนผลการติดตามผลการปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรคของคณะ จนท. ในการปฏิบัติงาน โดยมี ผวจ.ส.น. เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเทสรังสี ศาลากลาง จว.ส.น.
IMAGE พล.ต.กนก ภู่ม่วง ผบ.จทบ.ส.น.เป็นประธานพิธีมอบบ้าน ณ บ.ใหม่ศรีสุพรรณ อ.โคกศรีสุพรรณ จว.ส.น.
วันพฤหัสบดี, 09 กรกฎาคม 2558
          เมื่อวันที่ 09 ก.ค.58 พล.ต.กนก ภู่ม่วง ผบ.จทบ.ส.น.เป็นประธานพิธีมอบบ้าน ให้นายพัฒนา วงศ์เครือศร อายุ 47 ปี 325 ม.10 บ.ใหม่ศรีสุพรรณ อ.โคกศรีสุพรรณ จว.ส.น. โดยมี นอภ.โคกศรีสุพรรณ, นายก ทต.โคกศรีสุพรรณ, กำนัน, ผญบ. และชาวบ้านให้การต้อนรับ มี ผู้เข้าร่วมพิธี จำนวน 150 คน
IMAGE จทบ.ส.น. ร่วมกับ สนง. การค้าภายในจังหวัดสกลนคร นำสินค้าอุปโภค บริโภค ที่จำเป็นต่อการครองชีพ จำหน่ายในราคาประหยัด
วันพฤหัสบดี, 09 กรกฎาคม 2558
          เมื่อวันที่ 09 ก.ค.58 พ.อ.สาธิต เกิดโภค เสธ.จทบ.ส.น. ,พ.ต.พิชิตศึก สกุลซ้ง ชรก.ฝกร.ฯ ตรวจเยี่ยมโครงการ “ธงฟ้าเคลื่อนที่สู่ชุมชน” ครั้งที่ 6 ณ วัดศรีบุญเรือง บ.วังยาง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ซึ่ง จทบ.สกลนคร. ร่วมกับ สนง.การค้าภายในจังหวัดสกลนคร นำสินค้าอุปโภค บริโภค ที่จำเป็นต่อการครองชีพ จำหน่ายในราคาประหยัด เช่น ข้าวสาร, น้ำตาลทราย. น้ำมันพืช, ไข่ไก่, น้ำปลา และสินค้าเบ็ดเตล็ด เพื่อช่วยเหลือ ปชช. ในพื้นที่ประสบกับภาวะภัยแล้ง มี ผู้มาซื้อสินค้า จำนวนประมาณ 1,000 คน สินค้าที่นำมาจำหน่ายเพียงพอ สร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนเป็นอย่างมาก