คำสั่ง/ประกาศ มทบ.๒๙

IMAGE ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และกำหนดการสอบพลอาสาสมัคร ปี ๖๐
วันพฤหัสบดี, 05 มกราคม 2560
ประกาศมณฑลทหารบกที่ ๒๙ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และกำหนดการสอบพลอาสาสมัคร ปี ๖๐ กำหนดการสอบพลอาสาสมัคร ในวันจันทร์ ที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ทดสอบร่างกาย พร้อม ณ หน้า บก.มทบ.๒๙ เวลา ๖๐.๓๐ น. - การแต่งกาย เสื้อยืด กางเกงวอร์ม ขาสั้นหรือขายาว ร้องเท้ากีฬา ทดสอบภาควิชาการ เวลา ๐๙.๐๐ น. สถานที่ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร - การแต่งกาย เสื้อคอปกแขนสั้นหรือแขนยาว กางเกงสุภาพ ร้องเท้าสวมหุ้มส้น  ****************************************************************** กำหนดการสอบสัมภาษณ์ ในวันอังคาร ที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
IMAGE ประกาศสอบคัดเลือก "พลอาสาสมัคร"
วันพุธ, 30 พฤศจิกายน 2559
ประกาศมณฑลทหารบกที่ ๒๙ รับสมัครทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐ อัตราพลอาสาสมัคร จำนวน ๕ อัตรา  ๑. พลสารวัต ร้อย.สห.มทบ.๒๙   จำนวน ๒ อัตรา ๒. ผู้คุม รจ.มทบ.๒๙                จำนวน ๒ อัตรา ๓. พลดุริยางค์ มว.ดย.มทบ.๒๙   จำนวน ๑ อัตรา
IMAGE แบบฟอร์มตัวอย่าง "งานสารบรรณ"
วันอังคาร, 14 กรกฎาคม 2558
แบบฟอร์มตัวอย่าง "งานสารบรรณ" รูปแบบหนังสือภายนอก   รูปแบบหนังสือภายใน   รูปแบบหนังสือคำสั่ง ทบ.   รูปแบบหนังสือประทับตรา
IMAGE การประดับเครื่องหมาย เครื่องแบบสนามแบบกระเป๋าเฉียง และเครื่องหมายสัญลักษณ์ประจำ มทบ.๒๙ ประกอบเครื่องแบบสนาม
วันจันทร์, 13 กรกฎาคม 2558
เครื่องหมายสัญลักษณ์ประจำ มทบ.๒๙ ประกอบเครื่องแบบสนาม    การประดับเครื่องหมาย เครื่องแบบสนามแบบกระเป๋าเฉียง
IMAGE เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันจันทร์, 06 กรกฎาคม 2558
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่  ๐๑/๒๕๕๘ ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศ จังหวัดทหารบกสกลนคร ลงวันที่  ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘                     จังหวัดทหารบกสกลนคร ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "กรม" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายการ ดังนี้   คอมพิวเตอร์(๔๓.๒๑.๑๕.๐๐ ) จำนวน  ๑ งาน   ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ...